Jestem psychologiem z 20- letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2001 roku. Od tego czasu pracuję w swoim zawodzie, który jest moją pasją i motywacją do nieustannej pracy nad sobą. Ukończyłam wiele specjalistycznych szkoleń i warsztatów, dzięki którym budowałam i doskonaliłam swoje kompetencje zawodowe i osobiste. Oto najważniejsze z nich:

 • Socjoterapia w zakresie organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi- studia podyplomowe
 • Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- szkolenie podstawowe ( w oczekiwaniu na szkolenie zaawansowane i certyfikację)
 • Psychoterapia traumy i PTSD  młodzieży
 • Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
 • Terapia ACT: założenia i specyfika pracy
 • Uważność i współczucie w terapii schematu
 • Self- compassion w praktyce terapeutycznej
 • Terapia schematu- szkolenie certyfikowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST)

A ponadto :

 • treningi interpersonalne własne
 • trening umiejętności wychowawczych
 • terapia własna
 • systematyczny udział w seminarium superwizyjnym

Zapraszam do kontaktu. Wizyty umawiane są telefoniczne, lub za pośrednictwem strony na FB z potwierdzeniem telefonicznym.

Czekam na Państwa