konsultacje psychologiczne – wstępna rozmowa dotycząca przeżywanych trudności, mająca na celu rozpoznanie potrzeb i celów klienta, wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia. Konsultacje zwykle poprzedzają rozpoczęcie regularnej terapii, ale mogą też mieć charakter doraźny, zawsze wtedy, gdy potrzebujesz rozmowy, wsparcia.

poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja – cykl spotkań mający na celu zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie konkretnego obszaru życia. Może dotyczyć rozwijania kompetencji wychowawczych, asertywności, skutecznej komunikacji z innymi, planowania ścieżki własnego rozwoju, nauki technik relaksacyjnych, itp.

terapia psychologiczna – cykl regularnych spotkań mających na celu dogłębne poznanie siebie, naukę skutecznego radzenia sobie z różnymi doświadczeniami życiowymi, pomoc w przezwyciężeniu kryzysu, rozwiązaniu konkretnych trudności przeżywanych przez osobę. Terapię psychologiczną prowadzę z wykorzystaniem technik poznawczo- behawioralnych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), praktyki uważności, terapii schematów. Nie pracuję z „problemami”, czy „zaburzeniami”, ale z konkretną osobą przeżywającą konkretne trudności, żyjącą w takim, a nie innym kontekście życiowym. Dlatego też oferowana przeze mnie pomoc zawsze podąża za osobą, jej potrzebami, preferencjami, sposobem doświadczania i przeżywania. U podstaw każdego spotkania leży bezwarunkowy szacunek do wyborów i decyzji moich klientów.

W jakich sytuacjach spotkanie z psychologiem może pomóc?

 • kiedy przeżywasz silny dyskomfort dotyczący jakiegoś aspektu życia
 • kiedy przeżywasz kryzys osobisty, masz poczucie, że twoje życie nie wygląda tak jakbyś tego chciał/a
 • kiedy przeżywasz trudności w swoim związku, małżeństwie
 • kiedy doświadczasz trudności w relacjach społecznych
 • kiedy jako rodzic doświadczasz trudności związanych z wychowywaniem swojego dziecka
 • kiedy doświadczasz silnego stresu, przeciążenia
 • kiedy często przeżywasz niepokój, lęk, masz tendencje do zamartwiania się, zdarzają ci się ataki paniki, napady lęku,
 • kiedy przeżywasz trudności o charakterze nerwicowym, doświadczasz częstych dolegliwości somatycznych (kołatanie serca, napięciowe bóle głowy, skoki ciśnienia, dolegliwości żołądkowo- jelitowe, inne)
 • kiedy doświadczyłeś silnego stresu związanego z wydarzeniem traumatycznym, przemocą, utratą bliskiej osoby
 • kiedy masz trudności z budowaniem bliskich, długotrwałych relacji intymnych
 • kiedy doświadczasz depresji, uciążliwych wahań nastroju, zaburzeń afektywnych
 • kiedy nie potrafisz radzić sobie z napięciem emocjonalnym, podejmujesz destruktywne, szkodliwe dla siebie i bliskich ci osób sposoby regulowania napięć (uzależnienia, samouszkodzenia, ryzykowne zachowania seksualne, inne)
 • kiedy doświadczasz niepokojących myśli, powracających uporczywie niechcianych obrazów, wspomnień, które w znaczący sposób pogarszają twoje samopoczucie i jakość życia
 • kiedy doświadczasz trudności związanych ze sferą seksualności
 • w każdej sytuacji, w której masz wrażenie, że nie rozumiesz jakiegoś aspektu siebie, przeżywanych przez siebie emocji, chciałbyś/chciałabyś poprawić jakość swojego życia, przeżywasz wątpliwości i trudności w jakimś obszarze swojego życia psychicznego.

 

Cennik