Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną:.

1. Proszę Państwa o odpowiedzialność. Jeżeli nie są Państwo pewni swojego statusu zdrowotnego, zalecam wybór konsultacji online. Badania prowadzone w okresie lockdownu wskazują, iż konsultacje online mają taką samą skuteczność, jak spotkania w sytuacji rzeczywistej.
2. Przed umówionym spotkaniem proszę o zapoznanie się z treścią ankiety. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań będzie pozytywna, wizyta w gabinecie nie będzie możliwa. Proszę wówczas o informację, zaproponuję konsultację online. Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania będzie negatywna, zapraszam na spotkanie. Na miejscu będą Państwo zobowiązani do podpisania ankiety wraz z oświadczeniem.
3. Środki bezpieczeństwa w gabinecie:
– przyłbica, płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk
– wietrzenie gabinetu po każdym spotkaniu
– dezynfekcja powierzchni, klamki po każdym spotkaniu
– zachowanie odpowiedniej odległości

Wzór ankiety:
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miała/miał Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?
2. Czy Pani/Pan lub ktoś z osób zamieszkujących z Panią/em jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)?
3. Czy obecnie (lub w okresie ostatnich 14 dni) występują u Pani/a objawy infekcji, to jest gorączka powyżej 38˚C, kaszel lub uczucie duszności?
4. Czy obecnie (lub w okresie ostatnich 14 dni) u osób, z którymi Pani/Pan zamieszkuje, występowały objawy infekcji, to jest gorączka powyżej 38˚C, kaszel lub uczucie duszności?
OŚWIADCZENIE: Oświadczam, że udzielona przeze mnie odpowiedź jest zgodna z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą).

Ważne informacje