Regulamin

Regulamin Gabinetu Psychologicznego Magdalena Kozińska

Zasady dotyczące umawiania, odwoływania wizyt oraz warunków świadczenia usług psychologicznych

1. Wizyty umawiane są telefonicznie, lub za pośrednictwem strony na FB.
2. W przypadku osób pełnoletnich wizyty umawiane są wyłącznie osobiście, młodzież i dzieci i umawiane są przez rodzica, lub opiekuna prawnego.
3. W przypadku rejestracji przez stronę na FB wymagane jest telefonicznie potwierdzenie rezerwacji (telefon lub SMS)
4. Aktualnie, z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązują specjalne procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno klientom gabinetu, jak i osobie psychologa. (patrz „Zasady bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną”)
5. Warunkiem udzielenia konsultacji psychologicznej, lub zawarcia umowy (kontraktu) na prowadzenie terapii, jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przekazywanych w trakcie konsultacji lub terapii. Przetwarzanie danych wrażliwych dotyczy sporządzania notatek przez psychologa, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług.
6. Gabinet Psychologiczny Magdalena Kozińska prowadzi Politykę Ochrony Danych Osobowych i jest zobowiązany do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Psycholog Magdalena Kozińska kieruje się w swojej pracy zasadami kodeksu etycznego psychologa/psychoterapeuty i jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach prawa.
8. Umówioną wizytę można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed terminem. W przypadku odwołania niezgodnie z tymi zasadami (w dniu wizyty), lub nieobecności na spotkaniu bez wcześniejszego powiadomienia, klient zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za zarezerwowany czas..
9. W przypadku dwukrotnego odwołania wizyty niezgodnie z regulaminem, kolejne zarezerwowane spotkania zostaną anulowane do czasu uregulowania płatności.
10. Konsultacja psychologiczna, sesja terapeutyczna trwają 50 min, w przypadku konsultacji par- 80 min. W przypadku spóźnienia (do 15 min), czas spotkania nie jest wydłużany, a opłata nie ulega zmniejszeniu.
11. Zasady konsultacji online: konsultacje online odbywają się za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Warunkiem jest dokonanie wpłaty przed planowanym terminem spotkania na numer konta przesłany drogą mailową. Po zaksięgowaniu wpłaty,  na adres mailowy przekazywany jest link do spotkania.

Ważne informacje