Polityka prywatności

Polityka prywatności Gabinetu Psychologicznego Magdalena Kozińska

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet psychologiczny Magdalena Kozińska, NIP 5422724007, tel. 602118509
2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub/i zaświadczenia.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu rejestracji, przeprowadzenia diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu rejestracji, ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej, lub wystawienia faktury elektronicznej
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usług psychologicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
6. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł porozumienie powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia (m.in. usługi księgowe ), a także:
– bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
– hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
– portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
– .innym komunikatorom – w razie kontaktu online
7. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/terapii przez komunikator internetowy Skype , lub ZOOM– Gabinet psychologiczny Magdalena Kozińska zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
8. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychologa – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Ważne informacje