Unieważnianie to wszelkie zabiegi, najczęściej nieuświadomione, mające na celu zaprzeczenie, wyparcie, umniejszenie wagi i wartości doświadczanych emocji, często po to, by spełnić oczekiwania innych, lub z lęku przed opuszczeniem strefy komfortu. Na dłuższą metę, prawie zawsze skutkuje późniejszymi problemami natury psychologicznej, może być powodem objawów psychosomatycznych, zaburzeń lękowych i innych.

Życzę świadomie przeżywanych i zauważonych emocji, także tych mniej wygodnych.